23.. november 2021:

RøgalarmPatruljen 2021 var en stor succes. Omkring 1000 boliger er blevet besøgt, omkring 800 røgalarmer er blevet sat op i boliger, der ikke havde nogen i forvejen. Omkring 100 røgalarmer er blevet udskiftet med en ny og omkring 100 batterier er blevet skiftet. Endnu et skridt frem mod færre branddøde, brandskadede og materielle ødelæggelser er taget.

Tak til brandvæsenerne og spejderne, der deltog i RøgalarmPatruljen i år. Det er dejligt, at så mange bakker op om brandforebyggelse - og det kan ses i statistikkerne. Set over en 10 årig periode er gennemsnittet af årligt omkomne faldet fra 68 i 2018 til 64 i 2020 (sidst opgjorte år). Små skridt, men i den rigtige retning

BrandBevægelsen, c/o SikkerhedsBranchen | Roskildevej 22 | 2620 Albertslund | Tlf. 36 49 40 80 | info@brandbevaegelsen.dk