BrandBevægelsen står inde for et stort netværk

​BrandBevægelsen er et samarbejde mellem private og offentlige organisationer om at reducere antallet af omkomne og kvæstede ved brande og desuden reducere samfundets materielle tab ved brande.

Deltagerne vil opbygge et netværk, som skal arbejde for forebyggelse på alle niveauer og for alle grupper i befolkningen. Ved at samle kræfterne kan informationen og holdnings-bearbejdelsen forbedres.

Netværket vil arbejde for øget privat/offentlig viden udveksling og vidensamarbejde.

​BrandBevægelsen er et samarbejde mellem private og offentlige organisationer om at reducere antallet af omkomne og kvæstede ved brande og desuden reducere samfundets materielle tab ved brande.

Deltagerne vil opbygge et netværk, som skal arbejde for forebyggelse på alle niveauer og for alle grupper i befolkningen. Ved at samle kræfterne kan informationen og holdnings-bearbejdelsen forbedres.

Netværket vil arbejde for øget privat/offentlig viden udveksling og vidensamarbejde.

​BrandBevægelsen består af følgende organisationer

 • Beredskabsstyrelsen
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • DABYFO, Forum for Danske Bygningsmyndigheder
 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
 • Rigspolitiets kriminaltekniske afdeling
 • Københavns Brandvæsen
 • SikkerhedsBranchen
 • Beredskabsforbundet
 • Boligselskabernes Landsforening
 • BYG, DTU
 • Foreningen af Kommunale Beredskabschefer
 • Forsikring & Pension (F&P)
 • Københavns Politi, Afdeling A-Brand
 • Danske Risikorådgivere
 • Energistyrelsen
 • ÆldreSagen

BrandBevægelsen er et frivilligt samarbejde uden en fast organisation, men med en styregruppe med repræsentanter fra de nævnte organisationer. Enhver organisation, der mener at kunne bidrage til formålet, kan tilmelde sig.

BrandBevægelsen | Jernholmen 12 | 2650 Hvidovre | Tlf. 36 49 40 80 | info@brandbevaegelsen.dk