Links

​Hjemmesider for en række af BrandBevægelsens medlemmer. Flere af dem har materialesamlinger:

​Beredskabsforbundet

Beredskabsstyrelsen

DABYFO, Forum for Danske Bygningsmyndigheder

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

BYG, DTU

Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Forsikring & Pension (F&P)

Københavns Brandvæsen

Sikkerhedsbranchen

Sikkerhedsstyrelsen

Danske Risikorådgivere

Energistyrelsen

ÆldreSagen

Andre links​

​BrandBevægelsens røgalarmkampagne: www.redfarmor.dk 

Husk at teste din røgalarm: Modtag en e-mail når du skal teste din røgalarm: www.reminders4.me

Brandforebyggelse – www.brandforebyggelse.dk– En side under Beredskabsstyrelsen med gode råd, vejledninger og rapporter. På Beredskabsstyrelsens hovedside – www.brs.dk – er en statistikbank med blandt andet statistik om dødsbrande.

Røgalarmer i boliger: Beredskabsinspektør Anders Jensen er Master i Brandsikkerhed fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg). Hans brandtekniske projektopgave er en analyse med titlen "Røgalarmanlæg i boliger." Den konkluderer blandt andet, at det nuværende krav til røgalarmanlæg i boliger er utilstrækkeligt. Rapporten ligger her.

Rapport om dødsbrande 2000-2005: http://brs.dk/viden/publikationer/Documents/Doedsbrande_i_Danmark_2000-2005.pdf

Nyeste rapport om dødsbrande: http://brs.dk/viden/publikationer/Documents/Doedsbrande_2007.pdf 

Dødsbrandstatistik: http://brs.dk/VIDEN/STATISTIK/DOEDSBRANDE/Pages/doedsbrande.aspx 

Undersøgelse om røgalarmer: http://brs.dk/viden/publikationer/Documents/Roegalarmer_undersøgelse_2009.pdf

Beredskabsforliget med forskellige sidepapirer ligger på forsvarets hjemmeside: www.fmn.dk. Samme sted ligger National Sårbarhedsvurdering.

Sveriges lov om beskyttelse mod ulykker kan læses her: www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030778.htm 

Svensk undersøgelse som konkluderer, at der er stor samfundsøkonomisk nytte ved at have røgalarmer og håndildslukkere i hjemmet.

BrandBevægelsen, c/o SikkerhedsBranchen | Roskildevej 22 | 2620 Albertslund | Tlf. 36 49 40 80 | info@brandbevaegelsen.dk