November 2021: Røgalarmpatruljen planlægges afholdt i november. Nærmere info kommer, når Coronasituationen er afklaret.

15. september 2020: På grund af Coronasituationen må vi desværre aflyse RøgalarmPatruljen 2020. Vi ses igen til november 2021.

30.oktober 2019: RøgalarmPatruljen afvikles i år seks steder i landet: Assens, Helsingør, Kolding, Læsø og Skive Kommuner. Det sker lørdag 16. november. Kampagnen blev gennemført i Hosens Kommune i april. Hør nærmere hos phb@brandbevagelsen.dk 

31. oktober 2018: RøgalarmPatruljen afvikles i år otte steder i landet: Fredericia, Herning, Frederiksberg, Nyborg, Bornholm, Slagelse, Høje-Taastrup og Sønderborg Kommuner. Det sker i weekenden 17. - 18. november.

19. november 2017: I denne weekend fik over 2.000 boliger i Danmark besøg af en RøgalarmPatrulje. Tilsammen blev der i de 7 deltagende kommuner besøgt mere end 2.000 boliger. Ca. 1.000 røgalarmer blev sat op og ca. 500 batterier blev skiftet.
​Se f.eks.
Spejdere på brandpatrulje: https://www.tv2lorry.dk/nyheder/18-11-2017/1930/spejdere-pa-brandpatrulje?autoplay=1#player

I 2017 gennemføres RøgalarmPatruljen den 18. -19. november følgende 7 steder:

Hovedstadens Beredskab

Næstved Kommune

Silkeborg Kommune

Roskilde Kommune

Mariagerfjord Kommune

Thisted Kommune

Sønderborg Kommune

RøgalarmPatruljen fortsætter i 2017 i let justeret form - nu får spejderne også et mærke til uniformen når de har været i aktion.
​Læs mere om konceptet her.

19. nov. 2016 var der Danmarkspremiere på RøgalarmPatruljen

Kampagne

Røgalarmkampagnen 2016

BrandBevægelsens 2016-kampagne er anderledes end de foregående år, men målet er det samme: Flere virksomme røgalarmer:

Tjek på røgalarmen! RøgalarmPatruljen sætter brandsikkerhed på dagsordenen

Omkring 700.000 danskere har haft brand i eget hjem inden for de seneste 10 år. Der omkom i gennemsnit 66 personer om året som følge af brand. I 2018 omkom 71 personer og i 2019 49 personer i Danmark som følge af brand.

Ældre er en meget udsat gruppe ved brand.

En røgalarm kan redde liv. Den holder vagt døgnet rundt og reagerer på røgudvikling.

Med en røgalarm, der virker, øger du sikkerheden for både dig selv og dine naboer.

Vi ved, at en del af de opsatte røgalarmer i danske hjem ikke virker på grund af opbrugt eller manglende batteri, ligesom nogle røgalarmer er tilsmudsede og derfor virker dårligt eller giver fejlalarmer. Røgalarmer skal nemlig både testes og rengøres regelmæssigt.

BrandBevægelsen og TrygFonden har siden 2007 samarbejdet med en lang række kommuner om at sætte fokus på brandsikkerhed for ældre under kampagnen Red Farmor.

I 2016 deltager følgende i RøgalarmPatruljen:

Brand & Redning MidtVest

Hedensted Kommune

Hovedstadens Beredskab

Nordfyns Kommune

Sydvestjysk Brandvæsen

Østjyllands Brandvæsen

Om RøgalarmPatruljen

Hvert år får op til ti kommuner mulighed for at være en del af BrandBevægelsen og TrygFondens nye kampagne "Tjek på røgalarmen", hvor RøgalarmPatruljer tjekker røgalarmer i en række boligområder, hvor der bor mange ældre, udvalgt af kommunen. RøgalarmPatruljen består af en person fra beredskabet og to unge, frivillige hjælpere, der går fra dør til dør og tilbyder at tjekke røgalarmer. RøgalarmPatruljen tilbyder at sætte nye batterier i alle røgalarmer, og hvis røgalarmen ikke virker, monterer RøgalarmPatruljen en ny med et 10-års batteri – helt gratis.

Er der ikke en røgalarm i boligen, tilbyder patruljen at sætte en op.

Alle boliger, der får tilbuddet om at få tjekket røgalarmen, vil på forhånd blive informeret.

Få mere information

​Kampagnen "Tjek på røgalarmen" er et gratis tilbud til kommunerne. Hvis du ønsker yderligere information om "Tjek på røgalarmen" og RøgalarmPatruljen, er du velkommen til at tage kontakt til:

Peter Hofman-Bang fra BrandBevægelsen

Telefon: 36 34 89 97

E-mail: phb@sikkerhedsbranchen.dk

RøgalarmPatruljen er et samarbejde mellem kommunerne, BrandBevægelsen og TrygFonden.

Røgalarmkampagnen 2015

BrandBevægelsens 2015-kampagne omfatter 9 kommuner, hvormed i alt 53 kommuner over hele landet har deltaget en eller flere gange i kampagnen "Bliv dagens helt på under 5 minutter". Deltagerkommunerne i 2015 er Albertslund, Hjørring, Kolding, København, Norddjurs, Ringsted, Syddjurs, Sønderborg og Aabenraa

Røgalarmkampagnen 2014

BrandBevægelsens 2014-kampagne omfatter 11 kommuner, hvormed i alt 50 kommuner over hele landet har deltaget en eller flere gange i kampagnen "Bliv dagens helt på under 5 minutter". Deltagerkommunerne i 2014 er Bornholm, Hjørring, Morsø, København, Lyngby-Tårbæk, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Varde, Ærø og Aarhus. Kampagnen starter på den nordiske røgalarmdag, 1. december. Se www.redfarmor.dk

Også i år gennemføres kampagnen i samarbejde med TrygFonden.

Røgalarmkampagnen 2013

BrandBevægelsens 2013-kampagne omfatter 9 kommuner, hvormed i alt 45 kommuner over hele landet har deltaget en eller flere gange i kampagnen "Bliv dagens helt på under 5 minutter. Deltagerkommunerne i 2013 er Esbjerg, Frederiksberg, Haderslev, Holbæk, København, Køge, Mariagerfjord, Struer og Ærø.

​Kampagnen kulminerer 1. december, som af de nordiske beredskabsministre er udpeget til nordisk røgalarmdag.

Røgalarmkampagnen 2012

BrandBevægelsens 2012-kampagne omfatter 13 kommuner, det hidtil største største antal.

Kommunerne er Stevns, Faxe, Køge, Næstved, København, Egedal, Roskilde, Odense, Faaborg-Midtfyn, Tønder, Haderslev, Favrskov og Thisted.

Kampagnen kulminerer 1. december, som af de nordiske beredskabsministre er udpeget til nordisk røgalarmdag.

BrandBevægelsens røgalarmkampagne i november 2011

Ældre er i risikogruppen, når det handler om brand i hjemmet. Derfor er opsætning af røgalarmer vigtig i det forebyggende arbejde, og derfor opsatte BrandBevægelsen i uge 44 røgalarmer hos ældre i otte kommuner.

Kommunerne var Thisted, Morsø, Jammerbugt, Randers, Skanderborg, Vejle, Kerteminde og København.

Røgalarmerne sættes op hos de ældre, fordi de udover at være den mest udsatte gruppe for dødsbrande også er den befolkningsgruppe, der har færrest røgalarmer i hjemmet. Forklaringen på det er ofte, at de ikke selv fysisk kan sætte en røgalarm op.

Derfor må andre gøre det, og BrandBevægelsen satte alarmer op hos ældre i både 2007, 2008, 2009 og 2010 og fortsatte i år i håb om at inspirere andre til at gøre det samme. Alarmerne er indkøbt for penge fra TrygFonden. De sættes op af lokale frivillige.

Kampagnen har en særlig hjemmeside: www.redfarmor.dk. Hjemmesiden er aktiv hele året. Her ligger kampagnens materiale til fri benyttelse, og siden har en "superhelte"-test.

Omkring 40 procent af de, der omkommer i brand, er over 67 år, men gruppen udgør kun 13 procent af befolkningen!

Rygning er den mest almindelige årsag til dødsbrande, og langt de fleste dødsbrande finder sted i hjemmet. Derfor er en røgalarm i hjemmet vigtig. Røgalarmen bliver vækket af røgen – det gør en sovende ikke.

I 2007 satte daværende forsvarsminister Søren Gade kampagnens første røgalarm op hos en pensionist i Holstebro, Lilian Hebsgaard (se billedet nederst på Profil-siden).

Søren Gade, der også var minister for beredskabet, roste BrandBevægelsens kampagne:

”Det er et rigtig godt initiativ. Der er mange eksempler på, at folk er blevet reddet af deres røgalarm, så det er vigtigt, at vi alle sammen får sådan en. Vi skal tage hånd om hinanden, især de ældre,” sagde Søren Gade​

​Jonas Gregersen fra 0.a på Skanderborg Realskole opsætter sammen med sin far en røgalarm hos sin oldemor på 92 år.

Links

BrandBevægelsen, c/o SikkerhedsBranchen | Roskildevej 22 | 2620 Albertslund | Tlf. 36 49 40 80 | info@brandbevaegelsen.dk