Profil

BrandBevægelsen historie​

I 2011 og 2012 var antallet af omkomne ved brand henholdsvis 64 og 66. I 2013 steg tallet til 70 og i 2014 til 83. Der opsamles stadig mere viden om brandforebyggelse og brandbekæmpelse. Set over en længere årrække omkommer der hvert år omkring 80 ved brande i Danmark. Det paradoks var baggrunden for starten af BrandBevægelsen.

​​

Idémand var Ralf Dujardin fra den daværende Dansk Brandsikringsforening. Han og Kasper Skov-Mikkelsen fra SikkerhedsBranchen inviterede en række organisationer til møde om sagen 14. november 2005, som blev Brandbevægelsens stiftelsesdag.

Ideen er, at alle organisationer på området – offentlige og private – går ind i et samarbejde med hver deres ideer og erfaringer, og at der i det samarbejde opstår en synergieffekt, så vi måske kan knække den trend, at der uanset indsats omkommer stort set det samme antal personer i brande hvert år.

Sådan havde man gjort i Sverige nogle år tidligere. En af initiativtagerne fra Sverige, Kjell Thille, deltog i mødet 14. november og fortalte om erfaringerne fra Sverige. Her havde man været i nøjagtig samme situation. Det brede samarbejde mellem en lang række organisationer har været med til at flytte en del af fokus fra slukning til forebyggelse, Sverige har fået en lov om ulykker – ”Lag om skydd mot olyckor” – og man har fået udtrykket ”happy fires” om brande, der opdages hurtigt og derfor bliver billigere for samfundet end hvis forebyggelse og beredskab ikke var på plads.

I Sverige tog man navnet November-rörelsen, fordi det stiftende møde fandt sted i november. Internt brugte man i Danmark i starten betegnelsen November-bevægelsen, men da Brandbevægelsen officielt startede 19. januar 2006 med et stort møde i Christiansborgs Fællessal, var navnet BrandBevægelsen fundet.

Mødet på Christiansborg blev åbnet af forsvarsminister Søren Gade, der er minister for beredskabet i Danmark.

Bagefter indledte Ralf Dujardin og så var der indlæg fra et panel på syv: Tre folketingsmedlemmer - Lissa Mathiasen (S), Karsten Nonbo (V) og Line Barfod (EL) – samt fire fra nogle af organisationerne i BrandBevægelsen: Martin Reland, Beredskabsstyrelsen, Jesper Djurhus, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Lars Kjærgaard, VABA, og Jan Axlev, Københavns Brandvæsen.

Som en direkte udløber af debatten på mødet på Christiansborg, skete der henvendelse til tre folketingsudvalg – Boligudvalget, Erhvervsudvalget og Forsvarsudvalget – om Bygningsreglementets bestemmelser om brandalarmer i nye boliger med en opfordring til at ændre Bygningsreglementet. Brevene til de tre udvalg er bortset fra adressen enslydende. Et af brevene kan læses her.

23. marts holdt BrandBevægelsen møde på Beredskabsstyrelsens Højskole i Snekkersten. Der var indlæg fra nogle af BrandBevægelsens organisationer og fra folk udefra. Programmet kan ses her.

I efteråret 2007 holdt BrandBevægelsen sin første temadag og sin første røgalarmkampagne. Begge dele er fortsat i 2008 og 2009. Læs mere under menupunkterne "Kampagne" og "Temadag."​

BrandBevægelsen, c/o SikkerhedsBranchen | Roskildevej 22 | 2620 Albertslund | Tlf. 36 49 40 80 | info@brandbevaegelsen.dk