____________________________________________________________________________________________________________________________________​

Komfurvagten - pilotprojekt afsluttes

BrandBevægelsen har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og TrygFonden gennemført et pilotprojekt med henblik på at samle praktiske erfaringer ved brug af komfurvagter i private boliger.

Hensigten var at vurdere, hvordan komfurvagten fungerer i praksis, samt om tryghedsfølelsen hos borgerne øges.

​Hent Erfarinsopsamlingen HER

Erfarinsopsamlingen konkluderer, at 

  • Trygheden øges, specielt hos risikomodtagerne
  • Den afprøvede model komfurvagt virker, når den skal
  • Det er i et vist omfang nødvendigt at efterjustere komfurvagtens følsomhed i forhold til detektorens placering og brugeradfærd for at undgå uønskede alarmer
  • Det har hos alle forsøgsdeltagere været muligt at opnå en acceptabel følsomhed på komfurvagten.
  • Det er individuelt, hvad forsøgsdeltagerne opfatter som ”uønsket alarm” 
    • Risikomodtagerne sætter pris på at ”høre fra” komfurvagten af og til
    • Referencemodtagerne er mindre tolerante over for ”alarm uden grund” og ønsker derfor en mindre følsom indstilling af detektoren

RøgalarmPatruljen afholdes i uge 46

Som noget nyt kan alle ugens dage bruges, det bør dog være weekenden den 19. og 20. november, der er det primære tidspunkt

Læs mere om RøgalarmPatruljen her

Boligselskabernes Landsforening - BL i samarbejde med BrandBevægelsen og SikkerhedsBranchen indbød til temadag om sikkerhed i almene boliger for udveksling af viden og god praksis på sikkerhedsområdet mellem almene boligorganisationer samt seriøse organisationer og leverandører.

Temadagen blev afholdt i Albertslund og i Vejle den 30. og 31. marts 2022

Se program og find PowerPoints HER

BrandBevægelsen, c/o SikkerhedsBranchen | Roskildevej 22 | 2620 Albertslund | Tlf. 36 49 40 80 | info@brandbevaegelsen.dk