Komfurvagten - pilotprojekt afsluttes

BrandBevægelsen har i samarbejde med Beredskabsstyrelsen og TrygFonden gennemført et pilotprojekt med henblik på at samle praktiske erfaringer ved brug af komfurvagter i private boliger.

Hensigten var at vurdere, hvordan komfurvagten fungerer i praksis, samt om tryghedsfølelsen hos borgerne øges.

​Hent Erfarinsopsamlingen HER

Erfarinsopsamlingen konkluderer, at 

 • Trygheden øges, specielt hos risikomodtagerne
 • Den afprøvede model komfurvagt virker, når den skal
 • Det er i et vist omfang nødvendigt at efterjustere komfurvagtens følsomhed i forhold til detektorens placering og brugeradfærd for at undgå uønskede alarmer
 • Det har hos alle forsøgsdeltagere været muligt at opnå en acceptabel følsomhed på komfurvagten.
 • Det er individuelt, hvad forsøgsdeltagerne opfatter som ”uønsket alarm” 
  • Risikomodtagerne sætter pris på at ”høre fra” komfurvagten af og til
  • Referencemodtagerne er mindre tolerante over for ”alarm uden grund” og ønsker derfor en mindre følsom indstilling af detektoren

RøgalarmPatruljen afholdes i uge 46

Som noget nyt kan alle ugens dage bruges, det bør dog være weekenden den 19. og 20. november, der er det primære tidspunkt

Læs mere om RøgalarmPatruljen her

Boligselskabernes Landsforening - BL i samarbejde med BrandBevægelsen og SikkerhedsBranchen indbød til temadag om sikkerhed i almene boliger for udveksling af viden og god praksis på sikkerhedsområdet mellem almene boligorganisationer samt seriøse organisationer og leverandører.

Temadagen blev afholdt i Albertslund og i Vejle den 30. og 31. marts 2022

Se program og find PowerPoints HER

​DABYFO udtræder som deltager i BrandBevægelsen

Dansk Bygningsinspektørforening udtræder som deltager i BrandBevægelsen. Det skyldes ressourcemæssige udfordringer

Ring 1-1-2 også ved mindre uheld på motorvejen
​Hvem skal man ringe til, hvis bilen pludselig får motorstop midt på motorvejen og ikke vil køre længere, mens de andre biler suser i høj hast forbi en? Svaret er 112.

Når en bil går i stå og holder stille i en af motorvejens vognbaner, er det en alvorlig situation, for det øger risikoen for følgeuheld. Nu skal en ny kampagne, ”Ring 112”, fra Vejdirektoratet og politiet sætte fokus på problemet og få flere trafikanter til at ringe 112, når de har et mindre uheld i en vognbane på motorvejen. Den nationale kampagne, der løber i tre måneder, bliver lanceret i dag.

At trafikanter skal ringe 112, hvis de havarerer på motorvejen, er en helt ny anbefaling, der kun gælder for uheld på motorvejen, hvor bilen holder stille i en af motorvejens vognbaner. Formålet med kampagnen er at øge både trafiksikkerheden og fremkommeligheden på motorvejene.

Hjælp Brandvæsenet nytårsaften

​Nytårsdøgnet er årets travleste døgn for brandvæsenet. Brandfolkene rykker i gennemsnit ud over 500 gange. Det er ca. fem gange så mange udrykninger som på et gennemsnitsdøgn.

Travlheden skyldes i vidt omfang container- eller affaldsbrande. I gennemsnit var 217 af udrykningerne til container- eller affaldsbrande. Det er mere end 40 gange så mange som normalt.

Reducér risikoen for brand

Du kan medvirke til at gøre nytårsdøgnet lettere for landets brandfolk.

Fem råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen til et brandsikkert nytår:

·​Luk og lås døre til garage og skur.

·​Placér affaldscontainere m.v. i god afstand fra bygninger, luk låget og lås dem om muligt.

·​Fjern brændbart materiale fra carport, altan, kælderskakt og lignende.

·​Benyt kun godkendt fyrværkeri og overhold sikkerhedsafstandene, der skal fremgå af fyrværkeriet. Husk dobbelt afstand i vindens retning.

·​Brug fyrværkeriet, som det er tiltænkt, og hvor det er tiltænkt – og hold afstand!

Følg også de fem fyrværkeriråd for at reducere risikoen for personskader – læs mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: Fyrværkeri | Sikkerhedsstyrelsen

Husk stadig afstand til håndspritten

Du skal selvfølgelig også fortsat være opmærksom på at holde afstand mellem håndsprit og ild. Hold derfor håndspritten væk fra bordbomber og nytårsfyrværkeri.

Godt nytår

Jul og brand

Stearinlyset i jule dekorationen, adventskrans og juletræ er en invitation til brand, hvis du ikke passer på.

Husk derfor disse ganske få råd:

 • Brug LED lys, de fås ganske livagtige og der er ikke risiko for brand
 • Bruger du rigtige stearinlys, så brug selvslukkende lys eller lysmanchetter af staniol
 • Vær opmærksom på, hvordan du anbringer lyset - hold flammen væk fra brændbart materiale - også når lyset brænder ned
 • Spray med brandhæmmende midler, som du bl.a. kan købe i byggemarkeder
 • Hold altid tændte stearinlys under opsyn og husk, sluk dem, når du forlader dem​

Hvad lægger du under juletræet - gaver selvfølgelig.

Husk en røgalarm kan være gaven, der redder liv​

​​BrandBevægelsens styregruppe holder møde

Den 14. januar 2022 er der møde i styregruppen, der består af repræsentanter for deltagerne i BrandBevægelsen.

Mødet bruges til udveksling af viden og idéer.

Mødets dagsorden

Mødet er udsat til senere i foråret pga Covid-19 restriktioner.

Julelys og håndsprit er en brandfarlig kombination
Julen er over os med juleknas, julemusik og julelys, men årets kolde måneder er højsæson for brand. Test dine røgalarmer på den fælles nordiske røgalarmdag 1. december – og hold håndspritten langt væk fra julelysene.

Mange brande i hjemmet starter enten ved brug af levende lys eller i køkkenet, og det er netop i vintermånederne, at der oftest opstår brande i private hjem.

Risikoen for brand i juletiden kan reduceres ved at følge et par enkle råd. I disse coronatider går et af rådene på at holde julelys og håndsprit langt fra hinanden.

Se mere:

Danske Beredskaber

Beredskabsstyrelsen

RøgalarmPatruljen 2021 var en stor succes

Omkring 1000 boliger er blevet besøgt, omkring 800 røgalarmer er blevet sat op i boliger, der ikke havde nogen i forvejen. Omkring 100 røgalarmer er blevet udskiftet med en ny og omkring 100 batterier er blevet skiftet. Endnu et skridt frem mod færre branddøde, brandskadede og materielle ødelæggelser er taget.

Tak til brandvæsenerne og spejderne, der deltog i RøgalarmPatruljen i år. Det er dejligt, at så mange bakker op om brandforebyggelse - og det kan ses i statistikkerne. Set over en 10 årig periode er gennemsnittet af årligt omkomne faldet fra 68 i 2018 til 64 i 2020 (sidst opgjorte år). Små skridt, men i den rigtige retning

RøgalarmPatruljen 2021 er i gang

I weekenden 20. - 21. november 2021 får beboere i Lemvig, Juelsmindeområdet, Rødovre, Rødbyhavn og Nexø får besøg af RøgalarmPatruljen.

Spejdere, brandkadetter og brandfolk ringer på hos ældre borgere og tilbyder tjek af røgalarmen. Er det nødvendigt udskiftes batteriet eller, der opsættes en ny. Er der ingen tilbyder RøgalarmPatruljen at opsætte en røgalarm. Alt uden udgift for borgeren og selvfølgelig med det formål at begrænse skader ved brand mest muligt - både personskader, død og materielle skader.

I denne weekend bliver der skiftet omkring 200 batterier og opsat mellem 600 og 700 røgalarmer.

BrandBevægelsen, c/o SikkerhedsBranchen | Roskildevej 22 | 2620 Albertslund | Tlf. 36 49 40 80 | info@brandbevaegelsen.dk