BrandBevægelsen danner et omfattende netværk

​BrandBevægelsen er et samarbejde mellem private og offentlige organisationer om at reducere antallet af omkomne og kvæstede ved brande og desuden reducere samfundets materielle tab ved brande.

Deltagerne vil opbygge et netværk, som skal arbejde for forebyggelse på alle niveauer og for alle grupper i befolkningen. 

Ved at samle kræfterne kan informationen og holdnings-bearbejdelsen forbedres.

Netværket vil arbejde for øget privat/offentlig videnudveksling og vidensamarbejde.

​Netværket vil desuden arbejde for en holdningsændring, så hver enkelt dansker i højere grad bevidstgøres om brandrisikoen, med den konsekvens, at den enkelte tager større ansvar for sig selv og sine omgivelser, når det gælder forebyggelse og beskyttelse mod brand. 


BrandBevægelsen er et frivilligt samarbejde med et lille sekretariat og en styregruppe med repræsentanter fra de deltagende organisationer. Enhver organisation, der mener at kunne bidrage til formålet, kan tilmelde sig. ​

​BrandBevægelsen består af følgende organisationer

 • Beredskabsstyrelsen
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • Sundhedsstyrelsen
 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

 • TrygFonden

 • DABYFO, Forum for Danske Bygningsmyndigheder
 • Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)
 • Rigspolitiet, NKC-brand
 • Hovedstadens Beredskab
 • SikkerhedsBranchen
 • Beredskabsforbundet
 • BL, Danmarks Almene Boliger
 • KL, Kommunernes Landsforening
 • DTU Byg
 • Danske Beredskaber
 • Forsikring & Pension (F&P)
 • Københavns Politi, Brandsektionen
 • Danske Risikorådgivere
 • Skorstensfejerlauget
 • ÆldreSagen
 • Dansk Røde Kors
 • Københavns Professionshøjskole

BrandBevægelsen, c/o SikkerhedsBranchen | Roskildevej 22 | 2620 Albertslund | Tlf. 36 49 40 80 | info@brandbevaegelsen.dk