forside

​​BrandBevægelsen er et netværk af private og offentlige organisationer.

Formålet er at reducere antallet af omkomne og kvæstede ved brande og reducere samfundets materielle tab ved brande.

Deltagerne vil alle arbejde for forebyggelse på alle niveauer og for alle grupper i befolkningen.

Ved at samle kræfterne kan informationen og holdnings-bearbejdelsen forbedres.

BrandBevægelsen arbejder for øget privat/offentlig videnudveksling og vidensamarbejde.

​​​Netværket arbejder for en holdningsændring, så alle danskere i højere grad bevidstgøres om brandrisikoen. Den enkelte borger skal tage større ansvar for sig selv og sine omgivelser, både når det gælder forebyggelse af og beskyttelse mod brand.


BrandBevægelsen er et frivilligt samarbejde med en styregruppe med repræsentanter fra de deltagende organisationer. Enhver organisation, der mener at kunne bidrage til formålet, kan tilmelde sig.

BrandBevægelsen har et lille sekretariat, der er placeret hos SikkerhedsBranchen. ​

BrandBevægelsen, c/o SikkerhedsBranchen | Roskildevej 22 | 2620 Albertslund | Tlf. 36 49 40 80 | info@brandbevaegelsen.dk