Tjek på Røgalarmen - RøgalarmPatruljen

Kampagnen afholdes en gang om året. Op til 11 beredskaber/kommuner får mulighed for at være en del af kampagnen. BrandBevægelsen og TrygFonden står bag kampagnen - RøgalarmPatruljen tjekker røgalarmer i en række boligområder, hvor der bor mange ældre. Boligområderne udvælges i samarbejde mellem beredskaber og kommuner.

RøgalarmPatruljen består af en brandmand m/k fra beredskabet og to unge, frivillige hjælpere spejdere eller brandkadetter fra "Unge i Beredskabet". De går fra dør til dør i de udvalgte områder og tilbyder at tjekke røgalarmer. RøgalarmPatruljen tilbyder at sætte nye batterier i alle røgalarmer, og hvis røgalarmen ikke virker, monterer RøgalarmPatruljen en ny med et 10-års batteri – helt gratis.

Er der ikke en røgalarm i boligen, tilbyder patruljen at sætte en op.

Alle boliger, der får tilbuddet om at få tjekket røgalarmen, vil på forhånd blive informeret via opslag i opgange og om muligt via pressen.

Tjek på røgalarmen - Røgalarmpatruljen er et gratis tilbud til beredskaber og kommuner, der gennemføres i samarbejde med TrygF​onden,

TrygFonden finansierer kampagnen.

​Hvis du ønsker yderligere information om "Tjek på røgalarmen" og RøgalarmPatruljen, er du velkommen til at kontakte:

Ole Nedahl fra BrandBevægelsen

Telefon: 20 99 58 10 eller mail: on@brandbevaegelsen.dk

RøgalarmPatruljen 2022

Tjek på røgalarmen - Røgalarmpatruljen 2022 afholdes i uge 46. Det vil primært foregå i weekenden, men der er åbnet mulighed for at inddrage andre ugedage.

Vil dit brandvæsen eller din kommune deltage, så skriv til mig:

Ole Nedahl, BrandBevægelsen eller ring på tlf. 20995810

​​

RøgalarmPatruljen tidligere år

RøgalarmPatruljen 2021 foregik  den 20. - 21. november fem steder i landet.

  • Sydøstjyllands Beredskab i Juelsmindeområdet
  • Nordvestjyllands Beredskab i Lemvig
  • Hovedstadens Beredskab i Rødovre
  • Lolland-Falster Brandvæsen i Rødbyhavn
  • Bornholms Brandvæsen i Nexø

Nordjyllands Beredskab skulle have været i gang i Thisted, men måtte aflyses pga. lokale Covid-19 restriktioner​.

RøgalarmPatruljen 2021 var en stor succes

Omkring 1000 boliger er blevet besøgt, omkring 800 røgalarmer er blevet sat op i boliger, der ikke havde nogen i forvejen. Omkring 100 røgalarmer er blevet udskiftet med en ny og omkring 100 batterier er blevet skiftet. Endnu et skridt frem mod færre branddøde, brandskadede og materielle ødelæggelser er taget.

Tak til brandvæsenerne og spejderne, der deltog i RøgalarmPatruljen. Det er dejligt, at så mange bakker op om brandforebyggelse - og det kan ses i statistikkerne.

I 2018 omkom 71 personer ved brand, i 2021 (sidst opgjorte år) var det 54.

Set over en 10 årig periode er gennemsnittet af årligt omkomne faldet fra 68 i 2018 til 63 i 2021. Små skridt, men i den rigtige retning.

Brandårsagen er oftest rygning. I 2021 var det 58% af brandene.

Røgalarmpatruljen 2020 blev aflyst på grund af Coronasituationen.

RøgalarmPatruljen 2019 blev afviklet den 16. november fem steder i landet: Assens, Helsingør, Kolding, Læsø og Skive Kommuner. RøgalarmPatruljen kørte også i Horsens Kommune, men var udskudt til april 2020.

RøgalarmPatruljen 2018 blev afviklet den 17. - 18. november otte steder i landet: Fredericia, Herning, Frederiksberg, Nyborg, Bornholm, Slagelse, Høje-Taastrup og Sønderborg Kommuner.

RøgalarmPatruljen 2017 blev afviklet den 18. - 19. november 2017: I denne weekend fik over 2.000 boliger Danmark besøg af RøgalarmPatruljen. Ca. 1.000 røgalarmer blev sat op og ca. 500 batterier blev skiftet. De syv områder var Hovedstadens Beredskab, Næstved Kommune, Silkeborg Kommune, Roskilde Kommune, Mariagerfjord Kommune, Thisted Kommune og Sønderborg Kommune

​Se f.eks. Spejdere på brandpatrulje 

RøgalarmPatruljen 2016 blev afviklet den 19. og 20. november Et nyt koncept og en ny overskrift. Nu handler det ikke kun om at sætte nye røgalarmer op hos borgerne - det handler også om, at dem der allerede er sat op virker! Det handler altså om FLERE VIRKSOMME RØGALARMER -

Tjek på røgalarmen! RøgalarmPatruljen sætter brandsikkerhed på dagsordenen.

Seks områder fik besøg af den nye RøgalarmPatrulje: Brand & Redning MidtVest, Hedensted Kommune, Hovedstadens Beredskab, Nordfyns Kommune, Sydvestjysk Brandvæsen og Østjyllands Brandvæsen.

Red Farmor

Kampagnen var til og med 2015 kendt under navnet "RED FARMOR"​

Røgalarmkampagnen 2015

BrandBevægelsens 2015-kampagne omfatter 9 kommuner, hvormed i alt 53 kommuner over hele landet har deltaget en eller flere gange i kampagnen "Bliv dagens helt på under 5 minutter". Deltagerkommunerne i 2015 er Albertslund, Hjørring, Kolding, København, Norddjurs, Ringsted, Syddjurs, Sønderborg og Aabenraa

Røgalarmkampagnen RED FARMOR 2014

BrandBevægelsens 2014-kampagne omfatter 11 kommuner, hvormed i alt 50 kommuner over hele landet har deltaget en eller flere gange i kampagnen "Bliv dagens helt på under 5 minutter". Deltagerkommunerne i 2014 er Bornholm, Hjørring, Morsø, København, Lyngby-Tårbæk, Odder, Norddjurs, Syddjurs, Varde, Ærø og Aarhus. Kampagnen starter på den nordiske røgalarmdag, 1. december. Se www.redfarmor.dk

Også i år gennemføres kampagnen i samarbejde med TrygF​onden.

Røgalarmkampagnen RED FARMOR 2013

BrandBevægelsens 2013-kampagne omfatter 9 kommuner, hvormed i alt 45 kommuner over hele landet har deltaget en eller flere gange i kampagnen "Bliv dagens helt på under 5 minutter. Deltagerkommunerne i 2013 er Esbjerg, Frederiksberg, Haderslev, Holbæk, København, Køge, Mariagerfjord, Struer og Ærø.

​Kampagnen kulminerer 1. december, som af de nordiske beredskabsministre er udpeget til nordisk røgalarmdag.

Røgalarmkampagnen RED FARMOR 2012

BrandBevægelsens 2012-kampagne omfatter 13 kommuner, det hidtil største største antal.

Kommunerne er Stevns, Faxe, Køge, Næstved, København, Egedal, Roskilde, Odense, Faaborg-Midtfyn, Tønder, Haderslev, Favrskov og Thisted.

Kampagnen kulminerer 1. december, som af de nordiske beredskabsministre er udpeget til nordisk røgalarmdag.

Røgalarmkampagnen RED FARMOR 2011

Ældre er i risikogruppen, når det handler om brand i hjemmet. Derfor er opsætning af røgalarmer vigtig i det forebyggende arbejde, og derfor opsatte BrandBevægelsen i uge 44 røgalarmer hos ældre i otte kommuner: Thisted, Morsø, Jammerbugt, Randers, Skanderborg, Vejle, Kerteminde og København.

Røgalarmerne sættes op hos de ældre, fordi de udover at være den mest udsatte gruppe for dødsbrande også er den befolkningsgruppe, der har færrest røgalarmer i hjemmet. Forklaringen på det er ofte, at de ikke selv fysisk kan sætte en røgalarm op.

Derfor må andre gøre det, og BrandBevægelsen satte alarmer op hos ældre i både 2007, 2008, 2009 og 2010 og fortsatte i år i håb om at inspirere andre til at gøre det samme. Alarmerne er indkøbt for penge fra TrygFonden. De sættes op af lokale frivillige.

Kampagnen havde en særlig hjemmeside: Hjemmesiden var aktiv hele året. Her lå kampagnens materiale til fri benyttelse, og siden har en "superhelte"-test.

Omkring 40 procent af de, der omkommer i brand, er over 67 år, men gruppen udgør kun 13 procent af befolkningen!

Rygning er den mest almindelige årsag til dødsbrande, og langt de fleste dødsbrande finder sted i hjemmet. Derfor er en røgalarm i hjemmet vigtig. Røgalarmen bliver vækket af røgen – det gør en sovende ikke.

I 2007 satte daværende forsvarsminister Søren Gade kampagnens første røgalarm op hos en pensionist i Holstebro, Lilian Hebsgaard (se billedet nederst på Profil-siden).

Søren Gade, der også var minister for beredskabet, roste BrandBevægelsens kampagne:

”Det er et rigtig godt initiativ. Der er mange eksempler på, at folk er blevet reddet af deres røgalarm, så det er vigtigt, at vi alle sammen får sådan en. Vi skal tage hånd om hinanden, især de ældre,” sagde Søren Gade​

Links

BrandBevægelsen, c/o SikkerhedsBranchen | Roskildevej 22 | 2620 Albertslund | Tlf. 36 49 40 80 | info@brandbevaegelsen.dk