Links

TrygFondens hjemmeside, kan du læse om fondens forebyggende indsats - ikke blot i forhold til brand - men alle TrygFondens aktiviteter 

På Beredskabsstyrelsens hovedside – www.brs.dk – er en statistikbank med blandt andet statistik om dødsbrande.


Beredskabsstyrelsens rapport "Brandårsager - brand i privat beboelse" 

Beredskabsstyrelsens rapport "Brandsikkerheden i almene boliger"

​​

Beredskabsstyrelsens rapport "Forekomsten og effekten af røgalarmer"

Røgalarmer i boliger: Beredskabsinspektør Anders Jensen er Master i Brandsikkerhed fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg). Hans brandtekniske projektopgave er en analyse med titlen "Røgalarmanlæg i boliger." Den konkluderer blandt andet, at det nuværende krav til røgalarmanlæg i boliger er utilstrækkeligt. Rapporten ligger her.

Svensk undersøgelse som konkluderer, at der er stor samfundsøkonomisk nytte ved at have røgalarmer og håndildslukkere i hjemmet.

BrandBevægelsen, c/o SikkerhedsBranchen | Roskildevej 22 | 2620 Albertslund | Tlf. 36 49 40 80 | info@brandbevaegelsen.dk