Links

​Hjemmesider for en række af BrandBevægelsens medlemmer. Flere af dem har materialesamlinger:

​Beredskabsforbundet

Beredskabsstyrelsen

DABYFO, Forum for Danske Bygningsmyndigheder

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI)

BYG, DTU

Danske Beredskaber

Forsikring & Pension (F&P)

Sikkerhedsbranchen

Sikkerhedsstyrelsen

Danske Risikorådgivere

ÆldreSagen

Andre links​

Husk at teste din røgalarm: Modtag en e-mail når du skal teste din røgalarm: www.reminders4.me

På Beredskabsstyrelsens hovedside – www.brs.dk – er en statistikbank med blandt andet statistik om dødsbrande.

Beredskabsstyrelsens rapport "Dødsbrande i Danmark"


Beredskabsstyrelsens rapport "Brandårsager - brand i privat beboelse" 

Beredskabsstyrelsens rapport "Brandsikkerheden i almene boliger"

​​

Beredskabsstyrelsens rapport "Forekomsten og effekten af røgalarmer"

Røgalarmer i boliger: Beredskabsinspektør Anders Jensen er Master i Brandsikkerhed fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg). Hans brandtekniske projektopgave er en analyse med titlen "Røgalarmanlæg i boliger." Den konkluderer blandt andet, at det nuværende krav til røgalarmanlæg i boliger er utilstrækkeligt. Rapporten ligger her.

Svensk undersøgelse som konkluderer, at der er stor samfundsøkonomisk nytte ved at have røgalarmer og håndildslukkere i hjemmet.

BrandBevægelsen, c/o SikkerhedsBranchen | Roskildevej 22 | 2620 Albertslund | Tlf. 36 49 40 80 | info@brandbevaegelsen.dk