BrandBevægelsens historie​​

Set over en længere årrække omkom der ved etableringen af BrandBevægelsen hvert år omkring 80 ved brande i Danmark, primært i private hjem. Det forhold var baggrunden for starten af BrandBevægelsen i 2005. I 2019 var 10-års gennemsnittet kommet ned på ca. 70 omkomne ved brand årligt.

​​​​

Idémand var Ralf Dujardin fra den daværende Dansk Brandsikringsforening. Han og Kasper Skov-Mikkelsen fra SikkerhedsBranchen inviterede en række organisationer til møde om sagen 14. november 2005, som blev Brandbevægelsens stiftelsesdag.

Ideen er, at alle organisationer på området – offentlige og private – går ind i et samarbejde med hver deres ideer og erfaringer, og at der i det samarbejde opstår en synergieffekt, så vi måske kan knække den trend, at der uanset indsats omkommer stort set det samme antal personer i brande hvert år.

Sådan havde man gjort i Sverige nogle år tidligere. En af initiativtagerne fra Sverige, Kjell Thille, deltog i mødet 14. november og fortalte om erfaringerne fra Sverige. Her havde man været i nøjagtig samme situation. Det brede samarbejde mellem en lang række organisationer har været med til at flytte en del af fokus fra slukning til forebyggelse, Sverige har fået en lov om ulykker – ”Lag om skydd mot olyckor” – og man har fået udtrykket ”happy fires” om brande, der opdages hurtigt og derfor bliver billigere for samfundet end hvis forebyggelse og beredskab ikke var på plads.

​I Sverige tog man navnet November-rörelsen, fordi det stiftende møde fandt sted i november. Internt brugte man i Danmark i starten betegnelsen November-bevægelsen, men da Brandbevægelsen officielt startede 19. januar 2006 med et stort møde i Christiansborgs Fællessal, var navnet BrandBevægelsen fundet.

Mødet på Christiansborg blev åbnet af forsvarsminister Søren Gade, der er minister for beredskabet i Danmark.

Bagefter indledte Ralf Dujardin og så var der indlæg fra et panel på syv: Tre folketingsmedlemmer - Lissa Mathiasen (S), Karsten Nonbo (V) og Line Barfod (EL) – samt fire fra nogle af organisationerne i BrandBevægelsen: Martin Reland, Beredskabsstyrelsen, Jesper Djurhus, Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, Lars Kjærgaard, VABA, og Jan Axlev, Københavns Brandvæsen.​

Som en direkte udløber af debatten på mødet på Christiansborg, skete der henvendelse til tre folketingsudvalg – Boligudvalget, Erhvervsudvalget og Forsvarsudvalget – om Bygningsreglementets bestemmelser om brandalarmer i nye boliger med en opfordring til at ændre Bygningsreglementet. Brevene til de tre udvalg er bortset fra adressen enslydende. Et af brevene kan læses her.

23. marts holdt BrandBevægelsen møde på Beredskabsstyrelsens Højskole i Snekkersten. Der var indlæg fra nogle af BrandBevægelsens organisationer og fra folk udefra. Programmet kan ses her.

I efteråret 2007 holdt BrandBevægelsen sin første temadag og sin første røgalarmkampagne. Begge dele er fortsat i 2008 og 2009. Læs mere under menupunkterne "Kampagne" og "Temadag."​

Kontakt BrandBevægelsen

​BrandBevægelsen er et samarbejde mellem alle væsentlige aktører om at gøre Danmark mere brandsikkert, blandt andet ved at gøre den enkelte dansker bedre til at forebygge og håndtere brand.

Sidder du inde med nogle spørgsmål, vil vi hellere end gerne besvare dem.

Vi har stor erfaring på området og bidrager gerne med gode råd og vejledning.

BrandBevægelsen

Roskildevej 22, 2620 Albertslund

CVR: 16225908

Kontakt os

Telefon: 36 49 40 80

E-mail: Skriv til os

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket