Høring om brandsikkerhed

Folketingets Forsvarsudvalg og BrandBevægelsen holdt 27. september 2012 høring med overskriften "Brandsikkerheden i Danmark - bør vi opsætte nationale mål?"

Høringen fandt sted på Christiansborg og holdtes i anledning af, at Folketinget i dette efterår forventes at indgå en flerårig politisk aftale om redningsberedskabet, et ”Beredskabsforlig”.

BrandBevægelsen opfordrer Folketinget til at opsætte nationale mål for brandsikkerheden og i forlængelse heraf at opstille handlingsplaner. 

I december 2016 udgav Beredskabsstyrelsen "National strategi for forebyggelse af ulykker og katastrofer"

Høringens program​

10:00 Velkomst ved Annette Lind, næstformand for Forsvarsudvalget

10:10 Indledning v/ Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen

10:25 Behovet for nationale mål for brandsikkerheden v/ direktør Kasper Skov-Mikkelsen, SikkerhedsBranchen

10:35 Status på brandsikkerheden i Danmark v/ overingeniør Peter Hofman-Bang, SikkerhedsBranchen

10:50 Stortingsmeldingerne i Norge v/ avdelingsdirektør Anne Rygh Pedersen, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap)

11:10 Nationell strategi i Sverige v/ brandingenjör Anders Lundberg, MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)

11:30 Kaffepause

11:50 Korte indlæg fra paneldeltagerne, bl.a. Annette Lind (S), Hans Christian Thoning (V), Nikolaj Villumsen (EL), Niels Mørup (Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB) og Kasper Skov-Mikkelsen (SikkerhedsBranchen)

12:00 Paneldebat

12:30 Afslutning​

Links​

BrandBevægelsen, c/o SikkerhedsBranchen | Roskildevej 22 | 2620 Albertslund | Tlf. 36 49 40 80 | info@brandbevaegelsen.dk